OBCHODNÍ PODMÍNKY KUPNÍ SMLOUVY

Následující obchodní Podmínky (dále jen "Podmínky") upravují užívání našich webových stránek www.thefirtreecompany.com (dále jen "Webové stránky"). Pozorně si přečtěte tyto obchodní Podmínky, protože používání našich webových stránek automaticky chápeme jako souhlas s právně závaznými podmínkami stanovenými těmito obchodními podmínkami. Tyto Podmínky také dále řídí vaše používání, nákup zboží či služeb poskytovaných prostřednictvím nebo v souvislosti s webovými stránkami (dále jen "zboží a služby"). Pokaždé, když budete využívat naše služby, potvrzujete, že jste si přečetli tyto Podmínky a souhlasíte s jejich právní závazností. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nesmíte využívat naše webové stránky nebo služby poskytované naši Společností.

Webové stránky vlastní Zuzana Kirilakova obchodující pod jménem The Fir Tree Company (dále jen “Společnost”) registrovaná jako živnostník ve Velké Británii. Živnostenská činnost je registrovaná ve Velké Británii a tímto podléhá právu v této zemi.

Následující slovní spojení spolu s jejich významem jsou používány v těchto obchodních podmínkách:

 • “Osobní informace” tím se rozumí veškerá data anebo informace poskytnuté uživatelem, včetně e-mailové adresy, jména, adresy, kreditní karty, nebo jiné informace o platbě, atd.;
 • "Webové stránky" tím se rozumí všechny webové stránky, prostřednictvím kterých Společnost provozuje internetový obchod;
 • "Kupující" tím se rozumí uživatel objednávající si zboží na všech webových stránkách Společnosti.
 • “Uživatel" tím se rozumí uživatel webových stránek Společnosti.
 • "Produkty - zboží a služby společnosti" tím se rozumí všechny nabízené produkty a nebo služby, které jsou provozovány přímo na webových stránkách Společnosti.
 • “Třetí osoba(y)” tím se rozumí všichni jako například, inzerce, inzerenti, partneři a přičlenění dodavatelé, kteří jsou uvedeny na, nebo jsou spojeny s webovými stránkami Společnosti.
 • “Kupní smlouva” tím se rozumí vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nákupem či objednávkou zboží, služeb na základě smlouvy mezi Společností a Kupujícím

1.0 PRODEJ ZBOŽÍ

Tyto Podmínky se vztahují na veškeré zboží a služby, které Společnost prodává prostřednictvím http://www.thefirtreecompany.com. Provozování webových stránek se řídí těmito Podmínkami, které nemají vliv na vaše zákonná práva.

1.1 Popis a cena zboží

Pečlivě jsme postupovali při popisu zboží, tak aby bylo co nejpřesnější. Nicméně může dojít k drobné variaci. Informace o zboží poskytujeme na webových stránkách http://www.thefirtreecompany.com.

Pokud naleznete něco, čemu nerozumíte, nebo chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím náš zákaznický servis na +44 (0) 7712466809 pro zákazníky z Velké Británie a Evropy, +420 22 888 0238 pro zákazníky z České republiky a +421 (0) 233 056 024 pro zákazníky ze Slovenska.

Fotografie zboží slouží jen pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného zboží.

Snažíme se, aby ceny zobrazené na našich webových stránkách, byli aktuální a správně uvedené. Nicméně, v případě nalezené chyby v cenách zboží si Společnost vyhrazuje právo buď zrušit objednávku nebo kontaktovat Kupujícího ohledně domluvy další splatné částky nebo vrácení peněz za veškeré platby ze strany Kupujícího (podle domluvy). Vyhrazujeme si právo na změnu cen všech produktů bez předchozího upozornění.

Protože nejsme plátci DPH. Všechny naše ceny jsou bez DPH.

1.2 Objednávka

Koupí a objednávku zboží je možné dokončit přes náš online nákupní košík (umístněn v horním pravém rohu naší webové stránky). Součástí našeho nákupního košíku je i možnost kontroly objednávky, možnost opravy a nebo změny případné chyby či osobních údajů. Společnost posléze zašle, na uvedený e-mail, Kupujícímu potvrzení objednávky s podrobným popisem a detaily zboží, které si Kupující objednal.

Kupní smlouva podléhá právu Kupujícího na odstoupení od smlouvy (viz níže).

Smlouva neni závazná mezi Kupujícím a Společností, dokud Společnost neobdrží objednávku od Kupujícího a dokud neni Společností potvrzena. Úspěšné přijetí objednávky se koná pouze tehdy, když Společnost pošle e-mailem Kupujícímu potvrzení o úspěšné objednávce. A to i v případě, že platba byla provedena okamžitě.

Společnost může odmítnout potvrzení objednávky v níže uvedených případech:

(a) kdy Společnost nemůže obdržet autorizaci úspěšné platby, nebo
(b) v případě, že byla v ceně produktu anebo v jejím popisu chyba; nebo
(c) v případě, že nejsou splněna všechna ostatní kritéria způsobilosti v těchto obchodních podmínkách; nebo
(d) kdy objednané zboží není dostupné;
(e) v případě, že Společnost nedoručuje do určené země objednávky;

V případě, že Společnost nemůže přijímat objednávky, ale zpracování platby bylo úspěšné, v takovém případě, Společnost vrátí Kupujícímu celou platbu bezhotovostně buď převodem na účet či prostřednictvím platebního systému nebo kreditní karty, jakmile je to možné, v každém případě nejpozději do 30 dnů od provedené platby. Společnost neni povinna platit žádné další částky jako náhradu za zklamání.

1.3 Platba

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Společnosti následujícími způsoby.

 • Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal a kreditní karty - kreditní karty, které PayPal podporuje jsou následující: MasterCard/Eurocard, Visa/Delta/Electron, Discover, American Express, Switch/Maestro, Solo. Transakce se objeví na výpisu jako PAYPAL*FIRTREECOMP
  http://www.paypalcz.cz/
 • Bezhotovostně převodem na účet Společnosti - informace o bankovním spojení budou zaslány e-mailem Kupujícímu při výběru tohoto způsobu platby.

V případě, že neobdržíme platbu do 7 pracovních dnů, objednávka bude automaticky zrušena. Platba za objednávku je splatná před odesláním objednaného zboží, služeb.

Platba on-line: PayPal platební systém zakódovává veškeré vložené informace. Neoprávněné zadržení dat třetí stranou neni pravděpodobné. Abychom zajistili, že vaše kreditní karta neni zneužívána bez vašeho souhlasu, PayPal bude ověřovat jméno, adresu a další osobní informace vůči dostupné třetí databázi.

Přijetím těchto podmínek Kupující souhlasí s tímto ověřením. Při provádění tohoto ověření mohou být osobní údaje, které Kupující poskytl, sděleny registrované agentuře, která si může vést záznamy s těmito informacemi. Můžete si být jisti, že tento proces se děje pouze pro ověření identity Kupujícího. Jakýkoliv finanční status Kupujícího se tímto neovlivňuje. Veškeré poskytnuté informace Kupujícím budou považovány za důvěrné a v souladu s Data Protection Act 1998 (Zákon o Ochranu Dat 1998). V průběhu ověřování osobních údajů, není vyloučeno požádání o další informace nebo dokumentaci.

Mějte prosím na paměti, že pokud používáte bezhotovostní platební systém Paypal, Společnost si vyhrazuje právo neakceptovat objednávky, kde adresa není potvrzena (verified by PayPal).

1.4 Přeprava a Dodání zboží

Není-li stanoveno jinak, způsob doručení zboží určuje Společnost. Společnost dodá objednané zboží Kupujícímu co nejdříve od obdržení úspěšné platby na určenou adresu Kupujícím, ale v každém případě nejpozději do 21 dnů od objednávky.

Při přijímce zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě, že je obal porušený nebo vypadá, že bylo neoprávněně vniknuto do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny Podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel. Pokud Kupující nemůže převzít zboží, prosíme označte dodací list takto: „NEZKONTROLOVANO”a přidejte datum.

Pokud dodané zboží neni zbožím, které si Kupující objednal, nebo je poškozené nebo vadné nebo bylo dodáno v nesprávném množství, Společnost nebere žádnou odpovědnost do té doby, pokud Kupující o problému neuvědomí Společnost písemně na naši kontaktní adresu nebo e-mailem, do 14 pracovních dnů ode dne dodání zboží.

Pokud Kupující neobdrží objednané zboží do 21 dnů ode dne potvrzení objednávky, Společnost nebere žádnou odpovědnost do té doby, pokud Kupující o problému neuvědomí Společnost písemně na naši kontaktní adresu nebo e-mailem, do 30 dnů od potvrzení objednávky.

Pokud Kupující odmítne dodání objednávky z důvodů napsaných v the Distance Selling regulations (Zákon pro Dálkový Prodej) nebo Kupující nepřevezme dodané zboží, protože mezitím zrušil kupní smlouvu podle the Distance Selling regulations (Zákonu pro Dálkový Prodej), Společnost vrátí Kupujícímu co nejdříve avšak nejpozději do 30 dnů částku, která byla zaplacena buď přes bezhotovostní platební systém PayPal, bezhotovostně převodem na účet nebo odečtena z kreditní karty, za zboží (pokud bylo poštovné/ přeprava placena Kupujícím, bude vráceno).

Zrušením kupní smlouvy Kupujícím si Společnost vyhrazuje právo na vrácení zboží (pokud bylo již odesláno a doručeno) do 14 pracovních dnů od odebrání objednaného zboží. Pokud se Kupujícímu nepodaří vrátit zboží Společnosti do stanovehé lhůty, Společnost si vyhrazujeme právo odečíst jakékoli náklady, které vznikly znovu získáním zboží od Kupujícího.

1.5 Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy v případě, že byla provedena objednávka na zboží podle vlastního přání (na míru) Kupujícího, a nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva podle těchto Podmínke od počátku ruší.

V případě, že Kupující ruší kupní smlouvu, musí písemně kontaktovat Společnost na naši kontaktní adresu nebo e-mailem na info@thefirtreecompany.com do 14 pracovních dnů od objednávky. Zboží musí být vráceno Společnosti do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Společnosti. Zboží musí být vráceno Společnosti nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné v původním obalu.

V případě, že Kupující ruší kupní smlouvu, je jeho povinností vrátit Společnosti zboží na vlastní náklady, pokud zboží není vadné nebo nesprávně popsané na webových stránkách Společnosti.

Vrácení zboží musí být po otevření znovu zabaleno do původního obalu (je-li to možné), zabezpečeno a musí být ve stavu možného opětovného prodeje. V případě, že je produkt doručen zpět do Společnosti poškozený a viditelně používaný, může být odloženo vrácení platby Kupujícímu kvůli přezkoumání maximálně však do 10 dnů od vrácení zboží musí Společnost kontaktovat Kupujícího ohledně výsledku přezkoumání.

V případě, že Kupující vrátil zboží Společnosti ve stavu možného opětovného prodeje, Společnost vrátí Kupujícímu celou platbu (pokud bylo poštovné/ přeprava placena Kupujícím, bude vráceno ) buď na bankovní nebo PayPal účet anebo kreditní kartu, jakmile je možné, ašak v každém případě nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží.

Při vrácení zboží doporučujeme zboží pojisťit. Společnost nevrátí platbu Kupující v případě, že se zboží ztratí při přepravě či bylo zcizeno.

Ustanovení v bodu 1.5 nemají vliv na Kupujícího zákonná práva.

1.6 Vlastnické právo Kupujícího

Vlastnické právo jakéhokoliv objednaného zboží na webových stránkách Společnosti nepřechází na Kupujícího, dokud Společnost nepříjme objednávku od Kupujícího, nepříjme a nezpracuje platnou platbu, která byla úspěšně obdržena Společností buď na bankovní či PayPal účet a potvrzení objednávky bylo úspěšně odesláno Kupujícímu.

1.7 Vrácení peněz

Pokud máte nárok na vrácení peněz, Společnost vrátí Kupujícímu zpět peníze stejným způsobem platby, kterou Kupující použil, když původně platil za objednávku. Upozornění: Odpovědností Kupujícího je oznámit Společnosti všechny změny údajů, tj. karty, číslo bankovního účtu atd. Vrácení peněz může trvat nejdéle do 30 dnů. Výše informací viz 1.5 těchto obchodních podmínek.

Kontaktní adresa: pro všechny Kupující - The Fir Tree Comapany, 23 Horton Avenue, London, NW2 2RY, United Kingdom

Kontaktní e-mailová adresa: info@thefirtreecompany.com

1.8 Omezení odpovědnosti

Společnost nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody v případech, kdy:

(b) jsou ztráty nebo poškození výsledkem jakéhokoli porušení, které nelze rozumně předvídat;
(c) jakékoliv ztráty nebo škody vyplývající z porušení některého z ustanovení této smlouvy Kupujícím.

Bez ohledu na výše uvedené, žádná část v těchto podmínkách nebyla navržena s cílem omezit jakákoli práva, které byste mohli mít jako Kupující podle platných místních zákonů nebo jiných zákonných práv, a která nelze v žádném případě vyloučit nebo omezit a také vyloučit odpovědnost Společnosti za případnou smrt nebo zranění způsobené nedbalostí Společností.

1.9 Záruka

Pokud není jinak uvedeno, 12 měsíční záruka platí pro všechno zboží prodávané na www.thefirtreecompany.com. Na zboží na jedno použití a na zboží a produkty s limitovanou trvanlivostí se tato 12 měsíční záruka nevztahuje.

2.0 ODKAZY NA JINé WEBOVÉ STRÁNKY

Odkazy na webové stránky třetích stran na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Pokud použijete tyto odkazy, opustíte tuto webovou stránku. Společnost nemůže prověřit věrohodnost všech odkazů na webových stránkách třetích stran a také nemá kontrolu a nenese zodpovědnost za tyto odkazy nebo jejich obsah a dostupnost. Společnost nepotvrzuje a ani nereprezentuje, nebo jakékoliv nalézající materiály se na těchto odkazech. Pokud se Kupující - Uživatel rozhodnete navštívit kterékoliv z webových stránek třetích stran související s webovou stránkou Společnosti, činí tak výhradně na vlastní nebezpečí.

3.0 NEWSLETTERS / E-MAILY S NOVINKAMI

Společnost pravidelně rozesílá Newsletters / E-maily s novinkami nebo dalšími informacemi (souhrnně označované jako "newsletters") všem uživatelům. V těchto Newsletters / E-mailech s novinkami informujeme uživatele o nových funkcích webových stránkách Společnosti či o produktech. Uživatel se může kdykoliv odhlásit z těchto Newsletters / E-mailů s novinkami pomocí volby ve spodní části našich e-mailů, anebo nám napište na e-mailovou adresu info@thefirtreecompany.com.

4.0 LICENCE A AUTORSKÁ PRÁVA / COPYRIGHT

Webové stránky obsahují materiály chráněné autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími vlastnickými informacemi, včetně, textu, softwaru, fotografií, videí, grafiky, hudby a zvuku a celý obsah webových stránek je chráněný autorským právem tzn. copyright, jako kolektivní práce pod záštitou Velké Británie a mezinárodním autorským právem. Společnost vlastní autorská práva na výběr, koordinaci, uspořádání a zlepšení takového obsahu, stejně jako na původní obsah. Uživatel nesmí upravovat, publikovat, přenášet, podílet se na převodu nebo prodeji, vytvářet odvozená díla nebo jakýmkoliv způsobem využívat některou část z obsahu zcela nebo částečně. S výjimkou případů výslovně povoleným autorským zákonem nebo těmito podmínkami, žádné kopírování, redistribuce, přenos, publikace nebo komerční nebo nekomerční využití staženého materiálu nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu Společnosti a majitelem autorských práv. Některé prvky webových stránek jsou chráněny obchodní známkou, proti nekalé soutěži a dalšími zákony a nesmí být proto kopírovány nebo napodobovány jako celek nebo zčásti, jakýmikoli prostředky, včetně použití „zrcadel“ a „rámování“.

Uživatel má povoleno tisknout a stahovat dokumenty z této webové stránky pro své soukromé účely na základě:

(a) žádné dokumenty a související grafika na těchto stránkách nejsou upravené jakýmkoliv způsobem;
(b) žádná grafiky na této stránce neni použita odděleně od doprovodného textu;
(c) žádné z našich autorských práv a ochranných známkách nesmí být poškozené a toto oznámení (4.0) obsahují všechy kopie stáhnutých dokumentech Společnosti.

4.1 Porušení Autorských Práv

V souladu s Britským a mezinárodním právem jakékoli porušení autorských práv by mělo být okamžitě oznámené naší Společnosti. Toto oznámení lze zaslat e-mailem, na info@thefirtreecompany.com nebo dopisem na adresu: The Fir Tree Company, 23 Horton Avenue, London, NW2 2RY, United Kingdom (Velká Británie).

5.0 POVINNOSTI UŽIVATELE

5.1 Obecná ustanovení

Tato ustanovení se vztahují na všechny e-maily a jejich obsah přenášený uživatelem, nebo na uživatelský účet, který uživatel využívá jako osobní poštovní schránku (mailbox) na odpovědi anebo propaguje obsah, který je hostován a přenášen prostřednictvím zařízení Společnosti, nebo v případě, že se uživatel podílel na vyslání takového e-mailu nebo obsahu bez rozhodnutí Společnosti.

Další prodej zboží a služeb, které nabízí naše Společnost je zakázáno, a pokud není výslovně povoleno jinak těmito Podmínkami nebo v samostatné písemné smlouvě.

Porušení těchto Podmínek může mít za následek okamžité pozastavení nebo ukončení uživatelského účtu a našich služeb, okamžitou, dočasnou nebo trvalou filtraci, zablokování přístupu či jiné opatření vhodné k poměru porušení, stanoveného Společností a podle svého vlastního uvážení.

Společnost může spolupracovat se soudními orgány, pokud vznikne podezření na trestní činnost. Uživatelé porušující zákony mohou být předmětem občansko-právní nebo trestně-právní odpovědnosti v souladu s platnými právními předpisy. Náhrady nemohou být vydány v souvislosti s porušením těchto Podmínek.

5.2 Použití a další ustanovení

 • A. Při použití našich služeb se uživatel zaručuje a prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje jsou přesné a úplné. Uživatel je povinen ihned nahlásit změny v údajích Společnosti.
 • B. Uživateli není povoleno mít více uživatelských účtů. Uživatel si může vytvořit pouze jeden (1) uživatelský účet. Pokud se Společnost domnívá, že Uživatel má zřízeno více než jeden (1) účet, další využití našich webových stránek může být pozastaveno nebo zrušeno, a to podle vlastního uvážení Společnosti.
 • C. Uživatel zaručuje a prohlašuje, že již dosáhl zákonného věku (18 let) v době používání naší webové stránky.
 • D. Uživatel si může stáhnout nebo vytisknout jednu kopii jakékoliv části obsahu pouze pro osobní nekomerční použití za předpokladu, že neodstraní ochranné známky, autorská práva nebo jiná oznámení z takového obsahu.
 • E. Žádosti o využití obsahu těchto webových stránkách k jinému účelu než je povoleno v těchto Podmínkách mohou být poslány na adresu: info@thefirtreecompany.com
 • I. Společnost nenese odpovědnost za interakce uživatele s jakoukoliv třetí osobou, podniky a / nebo s osobami z odkazů na našich webových stránkách, anebo prostřednictvím poskytovaných služeb. To zahrnuje, ale není omezeno na, platby a dodání služeb a další Podmínky, záruky nebo reprezentace spojené s takovým jednáním. Tato jednání se výhradně konají mezi uživatelem a třetí stranami, podniky a / nebo jednotlivci. Uživatel chápe a souhlasí s tím, že Společnost není zodpovědná za žádné škody nebo ztráty vzniklé v důsledku takového jednání. Společnost nemá žádnou povinnost zapojit se do sporů mezi uživateli našich stránek, nebo mezi uživateli na našich webových stránkách a jakékoli třetí strany.

6.0 UŽIVATELSKÉ FÓRA, OBSAH, HODNOCENÍ A ÚČAST

6.1 Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, rok narození atd. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Společnosti: The Fir Tree Company, 23 Horton Avenue, London, NW2 2RY, United Kingdom

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, Společnost bude povinna tuto informaci předat. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společností na elektronickou adresu Kupujícího.

Více informací ohledně ochraně osobních údajů můžete najít v “Zásadách o ochraně osobních údajů”, které naleznete jako samostatný document na našich webových stránkách.

6.2 Práva na používání obsahu

Veškeré neosobní materiály, informace, které uživatel přenese nebo zašle na naše webové stránky nebudou považovány za důvěrné a chráněné zákonem. Nebudeme mít žádné závazky v souvislosti s těmito materiály. My a naši partneři budou mít možnost kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, začleňovat a jinak používat veškeré materiály a všechny údaje, obrázky, zvuky, texty a další věci v nich obsažených, pro jakékoli komerční či nekomerční účely.

V případě, že uživatel publikuje obsah, hodnocení nebo příspěvek na naše webové stránky, tímto uživatel uděluje Společnosti omezené, odvolatelné, nevýhradní a nepřenosné právo na užívání příslušného obsahu, hodnocení nebo příspěvku. Společnost je oprávněna jej použít pro jakýkoliv účel povolen těmito Podmínkami. Zejména je Společnost oprávněna použít uvedeného obsahu, hodnocení či příspěvku na své marketingové příspěvky anebo jiné účely. Společnost může použít uživatelský obsah, hodnocení nebo příspěvky v jakékoliv podobě, formátu, nebo v druhu mediích, jakéhokoliv nyní známého nebo později vyvinutého.

7.0 REGISTRACE / UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě provedené registrace Kupujícím na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Společností považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Další informace o uživatelském účtu může najít v 6.2 části těchto obchodních podmínek.

8.0 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / DISCLAIMER

Naše Společnost vynakládá přiměřené úsilí na to, aby vytvořila přesné a aktuální informace. Společnost výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za správnost, obsah, úplnost, zákonnost, spolehlivost nebo provozuschopnost anebo dostupnost informací a materiálů zobrazených na veškerých webových stránkách Společnosti, a to buď působících nyní nebo vytvořených v budoucnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za vymazání, chyby při ukládání, nedoručení, nebo předčasné poskytování jakýchkoli informací nebo materiálů. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé stažením nebo přístupem k jakékoliv informaci nebo materiálu na internetu prostřednictvím webových stránek Společnosti.

Bez omezení výše uvedeného, Společnost za žádných okolností, neni zodpovědná za jakékoli zpoždění nebo selhání při plnění vyplývající přímo nebo nepřímo z přírodních živlů, ozbrojených sil, nebo příčin mimo přiměřenou kontrolu, včetně a bez omezení, selhání Internetu, selhání počítačového vybavení, selhání telekomunikačních zařízení, jiné poruchy zařízení, elektrického proudu, stávky, pracovní spory, nepokoje, povstání, občanských nepokojů, nedostatku pracovních sil a materiálů, požárů, povodní, bouří, výbuchu, zásahu vyšší moci, války, vládní akce, nevykonání či nesplnění úkolu třetí osobou, nebo ztrátou nebo kolísáním tepla, světla, nebo klimatizace.

WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI A VŠECHNY INFORMACE, ZBOŽÍ A SLUŽBY OBSAŽENÉ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, POD PODMÍNKOU, "JAK JSOU", BEZ ZÁRUKY VYJÁDŘENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, SPOLEČNOST VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ, V PLNÉM POVOLENÉM ROZSAHU ZÁKONA, VYJÁDŘENOST VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA A ZÁRUKY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV. SPOLEČNOST ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI A VÝKONU WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI.

SPOLEČNOST ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ZÁRUKU NA JAKÉKOLIV RADY NEBO INFORMACE ZÍSKANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. SPOLEČNOST ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY ZA SLUŽBY NEBO ZBOŽÍ PŘIJATÉ PROSTŘEDNICTVÍM NEBO INZEROVANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A PŘIJÍMÁNY PŘES ODKAZY POSKYTNUTÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI, TAK PRO JAKÉKOLIV INFORMACE NEBO RADY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM VŠECH ODKAZŮ NEBO UŽIVATELSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

UŽIVATEL ROZUMÍ A SOUHLASÍ, ŽE STÁHNUTÍM ČI JINAK ZÍSKÁNÍM MATERIÁLU NEBO DAT POMOCÍ WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI, SE VYSTAVUJÍ RIZIKU, NA VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST A ZA ŠKODY NA JEJICH POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMECH NEBO ZA ZTRÁTU DAT ZPŮSOBENOU STAŽENÍM TĚCHTO MATERIÁLŮ NEBO DAT SPOLEČNOST NEZODPOVÍDÁ.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ NEVYLOUČUJE PLATNOST VE VŠECH PŘÍPADECH. UŽIVATEL MŮŽE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE ODLIŠUJÍ OD JURISDIKCE K JURISDIKCI.

SPOLEČNOST A VŠECHNY NYNĚJŠÍ A BUDOUCÍ WEBOVÉ STRÁNKY NEJSOU ZODPOVĚDNÉ A ANI NERUČÍ ZA OBSAH ODESLANÝ UŽIVATELEM, TŘETÍMI OSOBAMI, JEDNÁNÍM KTERÉHOKOLI TŘETÍ OSOBY, NEBO VEŠKERÉ POŠKOZENÍ NEBO VIRY, KTERÉ MOHOU NAPADNOUT POČÍTAČ UŽIVATELE, VYBAVENÍ NEBO JINÝ MAJETEK.

9.0 ODPOVĚDNOST

Společnost může změnit, pozastavit, přerušit nebo omezit používání jakékoli části webových stránek Společnosti, včetně dostupnosti kterékoli části obsahu kdykoliv, bez předchozího upozornění nebo závazků.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je prakticky nemožné dosáhnout nepřetržitou, nepřerušovanou dostupnost webových stránek Společnosti. Společnost se snaží zajistit, aby byli naše webové stránky k dispozici 24 hodin denně, avšak Společnost nebude nést odpovědnost, pokud z jakéhokoliv důvodu webové stránky nebudou k dispozici. Přístup na webové stránky, mohou být dočasně a bez předchozího upozornění pozastaveny a to hlavně v případě poruchy systému, údržby nebo opravy, nebo z důvodů mimo naši kontrolu.

V žádném případě (včetně naší nedbalosti), nebude Společnost nést odpovědnost za:

(a) ekonomické ztráty (včetně, bez omezení, ztráty tržeb, zisku, smluv, obchodních nebo předpokládaných úspor);
(b) ztrátu dobrého jména nebo dobré pověsti;
(c) speciální, nepřímé nebo následné škody, nebo
(d) poškození nebo ztráty dat (i když jsme byli upozorněni na možnost takových ztrát).

Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za (i) smrt nebo újmy na zdraví způsobené nedbalostí (tento termín je definován v Unfair Contract Terms Act 1977 (Zákonu o Nepřiměřených Smluvních Podmínkách 1977), (ii) podvod, (iii) uvedení v omyl, pokud jde o fundamentální záležitost, nebo (iv) za jakékoli odpovědnosti, která nelze vyloučit nebo omezit v souladu s platnými právními předpisy ve Velké Británii.

10.0 NÁHRADA ŠKODY / ODŠKODNĚNÍ

Uživatel souhlasí, že odškodní, bude obhajovat a chránit Společnost, webové stránky Společnosti a každého vztahujíc se k inzerentům, partnerům, dodavatelům, licenci, úředníkům, ředitelům, akcionářům, zaměstnancům, zástupců a držitelům licencí, a ze všech škod (včetně ale nejen škod za pomluvu, podceňování obchodu, soukromí a porušení duševního vlastnictví) a škody (včetně poplatků za právní zastoupení a soudní náklady) plynoucí z anebo vztahující se k a týkající se jakéhokoli následujícímu:

 1. Uživatel používá webové stránky Společnosti;
 2. Použití libovolného uživatelovo obsahu nebo informací Společností, pokud takové užití není v rozporu s těmito Podmínkami;
 3. Informace nebo materiály poskytnuté prostřednictvím IP adresy uživatele, i když nebyli poslané uživatelem;
 4. Jakékoli porušení těchto Podmínek uživatelem.

11.0 PRÁVO A JURISDIKCE (SOUDNÍ PRAVOMOC)

Tyto obchodní Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s Anglickým právem. Spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami, podléhají výhradní jurisdikci Anglických soudů, kde škody či náhrady požadovány Společností, kromě případů, kdy bude mít uživatel zákonný nárok na vznešení škody či náhrady, pokud jde o spor v jiné jurisdikci. Přesto si Společnost vyhrazuje právo podat žalobu proti uživateli v jakémkoliv ohrožení či skutečném porušení těchto Podmínek v zemi svého bydliště, registrace nebo obchodní nebo jiné příslušné zemi.

Pokud je některé z ustanovení v těchto obchodních podmínkách z jakéhokoli důvodu neplatné a / nebo právně neúčinné, v příslušném soudu ve správné soudní pravomoci, zůstávají ostatní ustanovení nadále platná a právně účinná a to v úplném povoleném rozsahu zákona. Uživatel souhlasí s nahrazením neplatného a / nebo právně neúčinného ustanovení s platným a / nebo právě účinným ustanovením, které se co nejvíce podobá záměru a ekonomického dopadu neplatného a / nebo právně neúčinného ustanovení a měl by být interpretován co nejpříznivěji, pokud je to možné, ve prospěch Společnosti.

12.0 ONLINE SOUHLAS

Uživatel nesmí převést anebo jinak přenést jakékoli jeho práva vyplývajících z těchto Podmínek.

Pokud bude některé ustanovení v těchto Podmínkách nalezeno nějakou kompetentní právní mocí jako neplatné, neplatnost nalezených ustanovení nebudou mít vliv na platnost zbývajících ustanovení v těchto obchodních podmínkách, která jsou nadále platná a účinná.

Žádná jiná osoba, než strany zainteresované v těchto podmínkách z nich mohou mít určený prospěch podle Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 Zákon (Práva třetích stran) z roku 1999.

Tyto Podmínky představují úplný vzájemný souhlas mezi uživatelem / Kupujícím a Společností a nahrazuje veškeré předchozí prohlášení nebo reprezentace. Uživatel / Kupující souhlasí s těmito PODMÍNKAMI, kdy v případě používání webových stránek, služeb, zaregistrace, posílání komentárů, hodnocení, stahování a nahrávání obsahu Společnosti chápe, že Uživatel / Kupující závazně uzavřel tuto právní dohodu (kupní smlouvu) se Společností.

Uživatel souhlasí s archivováním veškerých informací ohledně škod a náhrad do šesti (6) měsíců ode dne, ve kterém se události konaly a které se týkaly jakýkoliv aspektů webových stránek Společnosti, nebo Uživatel souhlasí, s možností odmítnutí takové náhrady. Uživatel souhlasí, že žádná náhrada / škoda, podle těchto podmínek nemůže být podána jako skupinová žaloba nebo v jakékoli jiné jurisdikce než jsou Anglické soudy.

Tyto Podmínky byly naposledy aktualizovány a nabyly účinnosti dne 16/11/2011.

13.0 Kontaktní informace

Název Společnosti: Zuzana Kirilakova obchoduje jako The Fir Tree Company
Zástupci: Zuzana Kirilakova a Tomas Jedlicka
Registrovaná adresa / Sídlo: 23 Horton Avenue, London, NW2 2RY, Velká Británie

Telefonní čisla:
Velká Británie:- 0044 (0) 77 12 466 809
Česká Republika:- 0042(0) 22 888 0238
Slovensko:- 00421(0) 233 056 024
E-mail: info@thefirtreecompany.com
Webové stránky: www.thefirtreecompany.com